Opinia o Pracowniku

Wrocław, 10 marca 2010r.

OPINIA

Pan Roman Kowalski jest zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych „Trakt” na stanowisku analityka od 1 stycznia 1989r.

Jest pracownikiem kompetentnym, zdyscyplinowanym i odpowiedzialnym.

Otrzymała liczne nagrody za inicjatywę i twórcze pomysły, które przyczyniły się do znacznego zwiększenia zysków firmy.

Jest powszechnie szanowana i lubiana. Koledzy cenią ją tylko za fachowość, ale także za lojalność i życzliwość wobec innych.

Opinię wydaje się na prośbę zainteresowanej.

Dyrektor

mgr Tomasz Nowak