Podanie o Przyjęcie do Pracy

Wrocław, 10 marca 2010r.

Roman Kowalski

ul. Sezamowa 12 m. 65

51-416 Wrocław

Spółdzielczy Bank Rolny

ul. Sanocka 7

01-345 Warszawa

Sprawa: przyjęcie do pracy

Uprzejmie proszę o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego od 1 maja 2010 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ukończyłem Szkołę Główną Handlową i kurs obsługi komputera, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Znam biegle trzy języki: angielski, niemiecki i włoski. Umiem obsługiwać teleks, telefaks oraz kserokopiarkę.

Roman Kowalski

Załączniki:

1) kserokopia dyplomu ukończenia SGH

2) zaświadczenie ukończenia kursu komputerowego